ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನೋ

ಪಲ್ಲವಿ:

ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನೋ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ದೊಡ್ಡವರೋ ಹರಿಯೇ ?*

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:

ನಾನಾ ತೆರದಿ ನಿದಾನಿಸಿ ನೋಡಲು ನೀನೇ ಭಕ್ತರಾಧೀನನಾದ ಮೇಲೆ

ಚರಣ:

ತರಳನು ಕರೆಯಲು ಭರದಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದು ನರಮೃಗರೂಪದಿಂದ ಅವನ ಕಾಯ್ದೆ
ವರಗಳೀವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸ್ಮರಿಪರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ

* ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿದನೋ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಬಲ್ಲಿದರೋ ಎಂಬ ಪಾಠವೂ ಇದೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: