• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ಜಗನ್ಮೋಹನನೆ ಕೃಷ್ಣ

ಪಲ್ಲವಿ:

ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:

ಜಗವಂ ಪಾಲಿಪನೆ ಕೃಷ್ಣ

ಚರಣಗಳು:

ಒಂದು ಪಾದವ ಭೂಮಿಯಲೂರಿ ಮ-
ತ್ತೊಂದು ಪಾದವ ಗಗನವನಳೆದು
ಒಂದು ಪಾದ ಬಲಿ ಶಿರದಲೆ ಇಟ್ಟೆ
ಇಂಥಾ ವಿದ್ಯವನೆಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೊ ರಂಗ?

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಶಿಶುವಾಗಿ ಮೂರ್-
ಲೋಕವನೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದೆ
ಆಕಳ ಕಾಯುವ ಚಿಣ್ಣನೆಂದೆನಿಸಿದೆ
ಈ ಕುಟಿಲವನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೊ ರಂಗ?

ಎಂದೆಂದಿಗು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೊಗಳಲು
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ
ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲನೆ
ಒಂದೊಂದಾಟವನೆಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೋ ರಂಗ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: