• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ಕೂಸನು ಕಂಡೀರ್ಯಾ

ಪಲ್ಲವಿ:

ಕೂಸನು ಕಂಡೀರ್ಯಾ ಗುರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಕಂಡೀರ್ಯಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:

ಬಾಲನ ಕಂಡೀರ್ಯಾ ಬಲವಂತನ ಕಂಡೀರ್ಯಾ

ಚರಣ:

1: ಅಂಜನೆಯುದರದಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಸು ರಾಮನ ಚರಣಂಗೆ ಎರಗಿದ್ದು ಕೂಸು
ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಸು ಲಂಕಾಪುರವೆನೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಸು

2: ಭಂಡಿ ಅನ್ನವ ನುಂಗಿದ್ದು ಕೂಸು ಬಕನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂದಿದ್ದು ಕೂಸು
ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆಯ ಮೆದ್ದಿದ್ದು ಕೂಸು ಮಡದಿಗೆ ಪುಷ್ಪವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಸು

3: ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೂಸು ದ್ವೈತ ಮತವನುಧ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಕೂಸು
ಮಧ್ವ ರಾಯರೆಂಬ ಪೆಸರಿನ ಕೂಸು ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನ ಪ್ರೇಮದ ಕೂಸು

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ.ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: