• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ರಂಗ ಬಾರೋ

ಪಲ್ಲವಿ:
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:
ರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ ||

ಚರಣಗಳು:

1: ಕಂದ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ

2: ಅಪ್ಪ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಾರೋ ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯನೆ ಕಂಚಿ ವರದ ಬಾರೋ

3: ಅಣ್ಣ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬಾರೋ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಷಪುರ ಚೆನ್ನ ಬಾರೋ

4: ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಎನ್ನಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲ ಬಾರೋ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: