• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ಪುರಂದರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ

ಪುರಂದರ ದಾಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹೊಳಹುಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ.

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮರುಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕಿ.

ದಿನಾಲೂ, ಒಂದಾದರೂ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೋ, ನೋಡೋಣ!

Advertisements

2 Responses

  1. tumbaa uttamavaada samgrahagalu, innoo bahala sangraha baaki ide annisuttade.

  2. Requesting lyrics of – padumanaabhana hRudayavihAriNi

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: